פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales

Sales, Presales, and General Inquiries on available products and services

 Abuse

Report network abuse matters here

 NCG OnCare!!

Have NorthTech handle your Remote IT and Deveopment needs! Have a task that you would like us to perform for you? NorthTech's OnCare service offers website migration and malware removal services; server and network administration; custom software installation and development; repair and configuration of network resources; updates and security patches - NCG OnCare also provides Local Onsite Service and Support for the entire Los Angeles and Orange County regions of Southern California!